Dahulu Asing Sekarang Berteman di Dalam Kristus

Author: Rosita Waite

  • Siapa yang Membimbing Hidupmu?

    Siapa yang Membimbing Hidupmu?

    Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel; setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-hakim 17:6 TB Di zaman dahulu masyarakat membawa masalah sengketa mereka kepada raja mereka untuk mendapatkan keadilan seperti dalam kasus dua wanita pelacur yang bersengketa masalah anak, dan raja Salomo memutuskan sengketa mereka dengan bijaksana (1…